Partners

Only together, Wee can do it!

Alleen samen kunnen we werken aan een betere wereld voor mens, dier en milieu. Daarom zijn we trots op onze partners:

  • Wee circular is onze innovatieve partner die elektronica niet via een chemisch proces verwerkt, maar met behulp van een gepatenteerde, wetenschappelijk ontwikkelde methode van thermische decompositie.
  • Pi-energy verwerkt moeilijk of slecht recyclebare kunststoffen (plastic afval) en maakt hier duurzame energie van in de vorm van waterstof, elektriciteit en zuiver gas.

Ook partner worden van Wee do it?