Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

People, planet & prosperity – Wee do it!

Onze missie is: een veilige en schone wereld zonder e-waste. Dat doen we door elektronisch afval milieuvriendelijk en in lijn met alle wetgeving te recyclen.

Zo leveren wij een maatschappelijke bijdrage en werken we samen aan een betere wereld voor mens, milieu en maatschappij.

Een schone en veilige wereld –  voor iedereen

Een groot deel van ons elektronisch afval, inclusief schadelijke, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), eindigt op afvalbergen of in verbrandingsovens. Dat is schadelijk voor mens, dier en milieu. Ons unieke proces van verwerking is milieuvriendelijk, en voldoet daarmee aan alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen voor schadelijke stoffen. Giftige stoffen, zoals vlamvertragers en halogenen als  broom, chloor en antimoon eindigen zo niet in de natuur en ons drinkwater en voedsel.

Iedereen draagt bij

Voor het sorteren en demonteren van elektronisch afval werken wij samen met sociale werkvoorzieningen binnen Nederland.

Omdat elektronisch afval vol schadelijke stoffen zit die tot ernstige gezondheidsproblemen kunnen leiden, worden op deze speciale werkplaatsen strenge normen en richtlijnen gehanteerd (Cenelec). Zo garanderen we een veilige situatie voor alle werknemers en de omgeving.

Transparant proces

Waar andere partijen het inzamelen, sorteren, vervoeren en recyclen van elektronisch afval uitbesteden aan marktpartijen, neemt Wee do it verantwoordelijkheid voor het hele proces. Daarmee zijn wij niet alleen aanspreekpunt of facilitator, maar ook uitvoerder. Dat houdt de lijntjes kort en maakt het proces transparant.

Het verwerkingsproces wordt bovendien streng gecontroleerd en vindt conform internationale afspraken binnen Nederland plaats. Zo kan goed toezicht worden gehouden op het gehele proces en kunnen we garanderen dat het verwerken van elektronisch afval, dat vol zit met schadelijke stoffen, met oog voor ieders gezondheid plaatsvindt.

Hergebruik van grondstoffen

Grondstoffen raken op, terwijl er miljoenen afgedankte apparaten rondzwerven. Het is dus de moeite om grondstoffen uit gebruikte apparatuur te herwinnen en opnieuw te gebruiken. Dit proces heet urban mining en heeft een paar voordelen:

  • Urban mining is milieuvriendelijker dan het winnen van grondstoffen (dit geeft een besparing op CO2-uitstoot van 60 tot 90%). 
  • Omdat we gebruikte grondstoffen kunnen recyclen, hoeven we de aarde minder uit te putten.
  • Het vermindert de hoeveelheid afval, omdat we afval hergebruiken.
  • Het helpt ons de waarde van afval in te zien.

Bij de verwerking blijven geen reststoffen over, dankzij de volledige verwerking van plastics, metalen en andere onderdelen uit elektronisch afval. De metalen in elektronisch afval, zoals goud, zilver, rhodium, platinum, koper, lood, palladium en aluminium, kunnen allemaal worden hergebruikt. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

Onze services

Wetgeving

Omdat elektronica en printplaten schadelijke stoffen bevatten, zoals halogenen en zware metalen, werken we zorgvuldig en in lijn met nationale en internationale wetgeving:

Recyclen

Fabrikanten zijn verplicht anders om te gaan met elektronisch afval, van inzameling tot verwerking. 65 procent van het gewicht van nieuw op de markt gebrachte apparatuur moet volgens de Europese doelstelling ingezameld en hoogwaardig gerecycled worden. In 2018 zaten we in Nederland op 49 procent (Nationaal WEEE Register), terwijl bijna honderd procent van het e-waste recyclebaar is. Wij dragen bij aan een hoger percentage.

• In eigen land

Op de Conventie van Basel is afgesproken dat elektronisch afval niet meer geëxporteerd mag worden, maar dat landen hun eigen e-waste moeten verwerken. In Nederland alleen al gaat het om 407 kiloton e-waste per jaar. Wij garanderen volledige verwerking van e-waste binnen onze landsgrenzen.

Verantwoordelijkheid

In de Europese WEEE Richtlijn (in Nederland de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) is de producentenverantwoordelijkheid geregeld. Bedrijven die elektr(on)ische apparatuur als eerste in Nederland in de handel brengen, zijn (mede)verantwoordelijk voor het afvalbeheer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Wij ondersteunen bedrijven daarbij.

Milieueisen

In het Schone Lucht Akkoord (SLA) is afgesproken dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 vijftig procent lager is dan in 2016. Dat betekent dat de verwerking van elektronisch afval volgens strenge milieueisen moet plaatsvinden.

#Maatschappelijk verantwoord ondernemen