Ultieme datavernietiging

Meet the new standard in safety

Elektronisch afval, zoals computers, laptops en telefoons, bevat vaak nog (gevoelige) informatie. Om onze privacy te garanderen, moeten vertrouwelijke data volgens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ‘op deugdelijke wijze’ worden vernietigd. Wee do it zet de nieuwe norm voor datavernietiging. Dankzij de innovatieve verwerkingsmethode garanderen we milieuvriendelijke en volledige datavernietiging.

Huidige datavernietiging

Veel vernietigingsbedrijven gebruiken de DIN-norm 66399. Volgens deze norm zijn er drie beschermingsklassen en zeven veiligheidsniveaus voor het vernietigen van data. De gangbare vernietingsmethodes halen veiligheidsklasse 4 of 5. Dit betekent dat met de juiste kennis en apparatuur nog data uitleesbaar is.

DIN-norm66399 datavernietiging

De bestaande methodes vormen dus een risico voor de privacy van jou(w bedrijf). Bovendien worden vaak technieken als verbranding en extractie gebruikt, die schadelijke zijn voor mens en milieu. De bestaande normen en methodes blijken dus niet toereikend.

Wee do it: de nieuwe standaard voor datavernietiging

Volledige en milieuvriendelijke datavernietiging is mogelijk! Wee do it verlegt de grenzen van de bestaande veiligheidsnormering. Waar andere bedrijven niet verder gaan dan niveau 5, behalen wij als enige bedrijf in Europa beschermingsklasse 3 met een “7+” veiligheidsniveau.

Door eerst de data te vernietigen middels een veiligheidsniveau 5 proces, ontleden we daarna met het innovatieve proces van thermische decompositie de stoffen volledig en op een milieuvriendelijke manier en komen door de combinatie van een veiligheidsniveau 5 proces en vervolgens een veiligheidsniveau 7 op een “7+” veiligheidsniveau. Bovendien garanderen we zo dat alle data volledig vernietigd worden.

Volledige datavernietiging

Dankzij de unieke methode garanderen we volledige datavernietiging in beschermingsklasse 3 en veiligheidsklasse “7+”. Daarom ontvang je na het inzamelen en vernietigen van jouw elektronica en data een digitaal Wee did it-vernietigingscertificaat van ons. Dat is het bewijs dat de aangeboden data 100% zijn vernietigd en op geen enkele manier meer uitleesbaar zijn.

Milieuvriendelijk proces

De vernietiging van de elektronica vindt duurzaam en milieuvriendelijk plaats. De methode voldoet aan alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen voor schadelijke stoffen en veiligheid en is in lijn met het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Bovendien blijven er geen reststoffen over en kunnen we de grondstoffen die overblijven hergebruiken. Ook zo dragen we bij aan een circulaire economie.

Datavernietiging