Next level elektronica recycling

Next level recycling: Wee do it

Bijna al het elektronisch afval is recyclebaar. Toch wordt nauwelijks de helft van het e-waste ingezameld en verwerkt. Bovendien gebruiken bedrijven daarvoor nog te vaak vervuilende methodes als verbranding en extractie.

Dat moet én kan anders. Wee do it zet de nieuwe standaard in het recyclen van elektronisch afval dankzij een innovatief, wetenschappelijk ontwikkeld proces van thermische decompositie.

  • Milieuvriendelijke verwerking
  • Volgens de strengste emissie- en veiligheidseisen
  • Gecontroleerd proces in Nederland
  • Herwinning van grondstoffen

Van groeiend probleem…

Elk jaar produceren we meer elektronica, en dat leidt tot een steeds grotere berg e-waste. Het lukt steeds beter om deze e-waste gescheiden in te zamelen. Toch laat ook de recycling te wensen over:

  • Beperkt gerecycled: bijna 100% van het e-waste is recyclebaar, maar slechts een klein deel wordt gerecycled. De rest eindigt op afvalbergen of in verbrandingsovens.
  • Milieubelastend: recycling gebeurt met vervuilende methodes als verbranding en extractie.
  • Niet transparant: het proces van inzameling en recycling is versnipperd en gebeurt vaak door verschillende (buitenlandse) partijen.

Zo leiden afgedankte elektronica tot een snelgroeiend afvalprobleem, dat schadelijk is voor mens, dier en milieu. Elektronisch afval bevat (giftige) bestanddelen, zoals zware metalen (lood, kwik, cadmium en chroom), halogenen (zoals broom en chloor) en broomhoudende vlamvertragers. Deze schadelijke afvalstoffen komen terecht in het grondwater, de lucht, het drinkwater en ons voedsel. De Nederlandse overheid probeert de risico’s van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voor mens en milieu daarom te minimaliseren.

upgrading the recycling process

… naar nieuwe oplossingen

Recycling van elektronisch afval is toe aan een upgrade: het moet schoner en veiliger. Dat kan dankzij onze unieke methode van afvalverwerking. Wij verduurzamen niet alleen de afvalverwerking, maar gaan nog een stap verder: door grondstoffen terug te winnen uit e-waste, kunnen we deze hergebruiken voor nieuwe producten. Zo geven we afvalstoffen nieuwe waarde en gaan we zuiniger en effectiever om met onze grondstoffen.

Niet vervuilende recycling

Unieke verwerkingsmethode

Wee do it verwerkt elektronica niet via een chemisch proces, maar met behulp van een gepatenteerde, wetenschappelijk ontwikkelde methode van thermische decompositie. Deze techniek maakt gebruik van warmte en is milieuvriendelijk en CO2-neutraal. Bovendien blijven er geen reststoffen over en brengen we de grondstoffen na vernietiging van de hardware terug in de cirkel. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

Partners van Wee do it

De technologie die wij gebruiken, wordt ontwikkeld en gefaciliteerd door Wee circular. Een andere partner van Wee do it, Pi-energy, verwerkt de kunststoffen in elektronisch afval en maakt hier duurzame energie van in de vorm van waterstof, elektriciteit en zuiver gas.

Vernietigingscertificaat

De datavernietiging vindt plaats in eigen beheer. Na het inzamelen en vernietigen van jouw elektronica en data ontvang je van ons een digitaal Wee did IT-vernietigingscertificaat. Dat is het bewijs dat de aangeboden data volledig en op milieuvriendelijke wijze zijn vernietigd.

Data weg garantie
E waste of tomorrow

#elektronica inzamelen